O FIRMIE

Jesteśmy firmą doradczą, która specjalizuje się w pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje. Ponadto pomagamy właścicielom małych i średnich firm w rozpoznaniu i rozwiązywaniu praktycznych problemów, przed którymi stają ich przedsiębiorstwa, jak również w poprawie działalności przedsiębiorstwa przez korzystanie z doświadczeń innych organizacji.

Firma świadczy usługi doradcze w dziedzinie finansów, marketingu, zarządzania projektami, informatyki i Internetu oraz wdrażania nowoczesnych technologii.
Naszą ofertę uzupełniają szkolenia i konsultacje w powyższych dziedzinach.

W większości naszymi klientami są przedsiębiorcy, głównie z sektora małych i średnich firm. Pracujemy również dla instytucji zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości, takich jak agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia i urzędy pracy.