Zrealizowane projekty

Firma PMN Consulting powstała w 2000 roku. Od tego czasu zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych, doradczych i szkoleniowych, m.in.:

 1. Wykonaliśmy szereg planów biznesu i studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych, z których największe to:
 • Osiedle Świerkowe w Świdnicy (cztery etapy inwestycji deweloperskiej na łączną kwotę ok. 25 mln zł)
 • Budowa Hotelu w okolicach Karpacza (inwestycja ponad 10 mln zł)
 • Osiedle Słoneczne w Wałbrzychu (inwestycja ponad 5 mln zł)
 • Specjalistyczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sokołowsku (inwestycja ponad 5 mln zł)
 • Kopalnia Kruszyw Naturalnych koło Bolesławca (inwestycja ok. 4 mln zł)
 • Stacja Paliw Płynnych w Legnicy (inwestycja ok. 2 mln zł)
 1. Pomogliśmy naszym klientom pozyskać dotacje inwestycyjne z programów:
 • SPO-WKP 2.3
 • ZPORR 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
 • Phare 2002, 2003
 • Sapard
 1. Program Rozwoju Przedsiębiorstw – pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje na łączną kwotę ponad 50.000 EUR na opracowanie raportów doradczych:
 • badań rynkowych i oceny pozycji konkurencyjnej firmy
 • strategii rozwoju przedsiębiorstwa, strategii reklamowej, strategii cenowej
 • studium wykonalności inwestycji, biznesplanów
 1. Program Promocji Eksportu i Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych -przygotowaliśmy wnioski, zrealizowaliśmy w całości lub współuczestniczyliśmy w 15 projektach promocji eksportu, które wiązały się z pozyskaniem dotacji dla klientów na sumę ponad 80 tys. EUR na działania w zakresie:
 • projektowania i produkcji materiałów promocyjnych (foldery, katalogi, płyty CD, strony WWW, filmy reklamowe)
 • uczestnictwo w zagranicznych targach w charakterze wystawcy (projekty stoisk, wynajem powierzchni, obsługa)
 1. Innowacje i Technologie dla Rozwoju Przedsiębiorstw Phare 2000 – w ramach tego programu jako akredytowany wykonawca zrealizowaliśmy 5 projektów, w których pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje w łącznej wysokości prawie 25 tys. EUR. Dzięki dotacjom zrealizowaliśmy dla naszych klientów następujące usługi:
 • opracowanie strategii rozwoju technologicznego firmy,
 • wdrożenie systemów internetowych i intranetowych CRM i CMS,
 • doradztwo w zakresie dostosowania firmy do wdrażanych technologii,
 • przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z wdrożonego oprogramowania.

Ponadto przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń dla ponad 300 osób z terenu woj. dolnośląskiego:

 • Szkolenia dla przedsiębiorców pt. „Biznes plan – Analiza finansowa przedsięwzięć innowacyjnych”
 • Szkolenia dla absolwentów „Własna firma – sposób na sukces”
 • Szkolenia dla bezrobotnych „Młode firmy eksportują”
 • Szkolenie pracowników klienta pt. „Wprowadzenie do pracy z Internetem”